Vrijetijdsbesteding

Vrije tijd is belangrijk en in de visie van De La Salle ook een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze jongeren. Wij nemen vrije tijd en vrijetijdsopvoeding dan ook altijd mee in ons behandelplan.

Samen met de jongere en zijn of  haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers kijken we naar een passende en goede invulling van de vrije tijd.

Ons uitgangspunt is dat jongeren in hun vrije tijd activiteiten doen die ze leuk vinden èn die een bijdrage leveren aan hun behandeling en/of gezondheid. Bovendien vinden we het belangrijk dat jongeren, door deel te nemen aan activiteiten en club, hun eigen sociale netwerk vergroten.

Deel deze pagina op