Systeemtherapie

Psychische klachten of sociaal-emotionele problemen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft.

Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa.

Systeemtherapie maakt van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. De systeemtherapeut hanteert een 'meervoudig partijdige' opstelling. Dus niet alleen ten diensten van de cliënt, maar in ieders belang.

In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Zo worden deelnemers zich bewust van hun onderlinge reacties en beseffen ze welke invloed ze op elkaar hebben.

Deel deze pagina op