Seksuologie

Seksualiteit maakt integraal deel uit van de totale ontwikkeling. Problemen hierbij gaan vaak gepaard met problemen op andere ontwikkelingsgebieden.

Middels de multidisciplinaire samenwerking kan de emotionele draagkracht, de sociale ontwikkeling, de achtergrond van opmerkelijke gebeurtenissen in het leven van iemand met een verstandelijke beperking in kaart gebracht worden.

Er kan onderzoek worden gedaan bij specifieke hulpvragen; is er sprake van genderdysforie, hoe om te gaan met bijvoorbeeld seksverslaving. Maar het kunnen ook vragen zijn of klachten over een (eerder) seksueel trauma. Ook kan gevraagd worden of het seksuele gedrag wel passend is voor de leeftijd.

De seksuoloog maakt gebruik van gesprekken met de cliënt waarbij soms specifieke vragenlijsten worden gebruikt.

Deel deze pagina op