Meidenalarm

Meidenalarm is een groepstherapie voor meiden tussen de 15 en 17 jaar die over voldoende verbale capaciteiten beschikken om groepsdynamische processen te bespreken.

Het zijn meiden die vanuit een onveilige hechting onvoldoende greep krijgen op het eigen gevoelsleven en bijhorende emoties.

Ze hebben de neiging gevoelens over te nemen door een sterke beïnvloedbaarheid. Ze hebben weinig bewustzijn over de eigen of andermans grenzen en ze hebben weinig contact met de eigen behoeftes. Hierdoor ontstaat er verwarring en ontstaan er (innerlijke) conflicten.

Er wordt gewerkt in drie fases met de volgende doelen:

  1. Het herkennen, erkennen en adequaat uiten van gevoelens en emoties.
  2. Het herkennen, erkennen en adequaat toepassen van grenzen.
  3. Het integreren van bovenstaande in de eigen persoonlijkheidsontwikkeling, zodat de weerbaarheid en autonomie vergroot wordt.

Werkwijze
Er wordt groepsdynamisch en structureel gewerkt met oefeningen vanuit de creatieve en psychomotorische therapie, zowel in kleine groepjes, ieder op zichzelf als de hele groep samen.

Deel deze pagina op