Creatieve therapie drama

Creatieve therapie drama is een therapie waarbij we op verschillende manieren kunnen werken met jongeren die problemen hebben in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Door op een actieve manier aan de slag te gaan middels spel kan de jongere oefenen in het reageren op situaties en emoties.

Doelstellingen van creatieve therapie drama zijn gericht op verwerking, inzicht, acceptatie en groei van de jongere. Kortom, het leren omgaan met jezelf en je omgeving. In de therapie gaan we vooral spelend aan de slag met de vraag die de jongere of de ouders hebben.

Creatieve therapie drama creëert een mogelijkheid voor de mens om te laten zien hoe zij in de wereld staan, hoe zij deze ervaren en zien. Mensen kunnen oefenen, ze kunnen naar hun eigen kwesties kijken middels spel, vanuit een veilige afstand. Ze kunnen opluchting ervaren in het mogen laten zien van hun eigen situatie, ze kunnen verhalen maken waar ze zichzelf in herkennen.

Tijdens het spel doen jongeren een nieuwe ervaring op, die zij kunnen meenemen naar de wereld van alledag. daarnaast kunnen aspecten van de ‘echte'  werkelijkheid een plaats krijgen in het spel. Dat  is het mechanisme waar de dramatherapeut gebruik van maakt.

De therapie wordt zowel individueel als groepsgewijs aangeboden.

Deel deze pagina op