Polikliniek Seksuologie

De polikliniek seksuologie is voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit.

Naast telefonische spreekuren biedt de polikliniek seksuologie observatie, diagnostiek en behandeling. Daarbij worden alle facetten van de seksuele ontwikkeling aan (licht) verstandelijk beperkte kinderen, jongeren en hun ouders meegenomen.

EMDR
EMDR is mogelijk geschikt als een jongere een traumatische of beschadigende ervaring heeft opgedaan als het gaat om seksualiteit en relationele vorming. Het denken aan die ervaring roept bij de jongere nog steeds een emotionele reactie op. EMDR is een relatief nieuwe therapievorm die uitermate geschikt is om traumatische ervaringen te verwerken.

Systeemtherapie
Vragen en problemen op gebied van seksualiteit kunnen van invloed zijn op verhoudingen binnen het gezin of op contacten met familie, vrienden en buurt. Seksualiteit raakt je identiteit. Het maakt een deel uit van je ‘zijn’. De systeemtherapeut bespreekt met de gezins­leden welke manieren van communiceren en gewoonten de problemen in het gezin ver­sterken. Gezamenlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om de communicatie te
verbeteren.

Groepsbehandeling
De groepsbehandeling 'relationele en seksuele vorming' richt zich op seksualiteit in brede zin. Seksualiteit is meer dan het streven naar seksuele bevrediging. Seksualiteit omvat ook vriendschap, intimiteit, relaties, erotiek, lichamelijkheid, sensualiteit, normen en waarden.

Plegerbehandeling
De ambulante plegerbehandeling richt zich op het behandelen van jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond naar andere personen. Doel van de behandeling is dat de jongere stopt met seksueel grensoverschrijdend gedrag, verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en zijn leven opbouwt met aangereikte gedrags­alternatieven. De jongere krijgt controle over zijn eigen seksuele impulsen, wensen en behoeften.

Risicotaxatie
Wanneer een jongere een zedendelict (seksueel grensoverschrijdend gedrag) heeft gepleegd, is de kans op herhaling groot. Met een risicotaxatie wordt het risico op herhaling (recidive) van seksueel grensoverschrijdend gedrag ingeschat.

Professionals
De training ‘seksualiteit is een ontwikkelingstaak’ is ontwikkeld om professionals te ondersteunen in hun handelen ten aanzien van seksualiteit. De training is voor teams van verblijfs, observatie en (dag-) behandelgroepen van residentiële instellingen. Ook leerkrachtenteams binnen het Speciaal Onderwijs kunnen de training volgen.

Meer weten?
Download de uitgebreide brochure Polikliniek Seksuologie:

Deel deze pagina op