Kinderen uit de Knel

Per jaar zijn ruim 3000 kinderen slachtoffer van ‘vecht scheidende’ ouders. Zo’n complexe scheiding wordt vaak uitgevochten via mediators, advocaten en andere hulpverleners. Het lukt ouders dan niet (meer) om in het belang van kinderen te blijven samenwerken.

Belangrijke anderen raken ook betrokken in de strijd. Achterdocht en wantrouwen zijn gegroeid en het is steeds moeilijker om tot constructieve oplossingen te komen. In deze strijd raken kinderen gevangen en beschadigd.  Ook ouders leiden vaak aan een machteloos makende strijd na een problematische scheiding.

Orthopedagogisch instituut De La Salle biedt voor kinderen en hun gezinnen de module Kinderen uit de Knel aan. Dit is een erkende interventie voor ouders en hun kinderen die verwikkeld zijn geraakt in een problematische scheiding. Aan de hand van deze module vinden ouders nieuwe wegen om met elkaar het belang van de kinderen weer centraal te stellen.

Voor wie?
De module is bedoeld voor ouders die na een scheiding niet tot overeenstemming kunnen komen over een werkbare vorm van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.

Doel is het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen. Daarvoor dienen de ouders aan het werk te gaan.

Programma
De module is bestemd voor zes ouderparen en hun kinderen die gelijktijdig een programma volgen. 

Gedurende vier maanden werken de ouders samen in de oudergroep. In acht groepsbijeenkomsten, die om de week plaats-vinden en steeds twee uur duren, ontwikkelen zij met elkaar een nieuwe vorm van ouderschap: parallel solo-ouderschap of meer een samenwerkend ouderteam.

In de kindergroep kunnen de kinderen op creatieve wijze uiten hoe de strijd tussen hun ouders hen van binnen raakt. Daarnaast biedt de groep hen een lotgenotencontact. Zo merken zij dat ze niet de enigen zijn die knel zitten tussen hun ouders en het netwerk eromheen.

Terwijl de ouders in de ene groep samen aan het werk zijn, werken de kinderen in een andere groep aan een presentatie voor hun ouders. In die presentatie geven de kinderen aan wat de scheiding voor hen betekent. De ouders presenteren aan de kinderen wat ze hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.
Ook het netwerk rondom de gezinnen wordt 
actief betrokken bij de module door onder andere een informatieavond bij te wonen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door hier te klikken naar het algemene aanmeldformulier.
Vermeld s.v.p. bij de toelichting dat het gaat om de module ‘Kinderen uit de Knel’.

Na aanmelding ontvangt u van ons een formulier wat door beide ouders ingevuld dient te worden en retour gezonden. Snel daarna worden beide ouders uitgenodigd voor het intakegesprek.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen starten we in het voor- en het najaar.

Voorwaarden deelname
Ouders komen samen naar de intake, nemen samen deel aan het programma, stoppen (tijdelijk) juridische procedures en vullen vragenlijsten in.

Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis-)arts, of gecertificeerde instelling.

Deel deze pagina op