Hulp aan Huis

Hulp aan Huis biedt intensieve ambulante behandeling aan gezinnen met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek en/of psychische problematiek. Ook kan de betreffende jongere individueel intensieve ambulante behandeling krijgen.

Hulp aan Huis werkt vanuit de visie dat een jeugdige het beste kan opgroeien in de thuissituatie. Hulp aan Huis is gericht op het versterken, uitbreiden en/of aanleren van nieuwe, specifieke (opvoed) vaardigheden, in relatie tot de problematiek van de jongere.

Om de behandeling zo kortdurend als mogelijk te laten zijn, werken we met ervaren ambulant hulpverleners die een opleiding hebben gevolgd gericht op gezins-systeembehandeling. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan bijscholing, verdieping en verbredin. Zo bieden we onder meer POLE ervaringsleer, Rots en Water, Emerging Body Language (EBL) en duplopopologie aan.

Hulp aan Huis is ook mogelijk in combinatie met andere vormen van behandeling zoals Naschoolse dagbehandeling en weekend- en vakantiezorg.

Meer weten? Download de folder:

Deel deze pagina op