Geweldloos verzet

Ouders maken met behulp van hulpverleners, supporters uit eigen netwerk en andere betrokkenen een inde aan het gewelddadige of (zelf-)destructieve gedrag van hun kind zonder dat dit tot escalatie leidt. De training Geweldloos Verzet helpt het ouderlijk gezag te herstellen op een vastberaden, geweldloze en niet escalerende manier.

Voor wie?
De training Geweldloos Verzet is er voor ouders van jongeren met gedragsproblemen, waarbij ouders zich machteloos voelen in de omgang hiermee. Denk bij gedragsproblemen aan gewelddadig of (zelf-)destructief gedrag. Met zelfdestructief gedrag worden gedragingen bedoeld die een hoog risico opleveren voor de veiligheid en de ontwikkeling van het kind. Voorbeelden hiervan zijn langdurig schoolverzuim, alcohol- of drugsmisbruik, computerverslaving, delinquentie en seksuele promiscuïteit.
Het destructief gedrag richt zich op anderen en kan uit fysiek en verbaal geweld bestaan en/of uit psychisch geweld, zoals intimidatie en machtuitoefening.

Toepassingen en uitvoering
De training is mogelijk in de ambulante en residentiële hulpverlening en kunnen zowel individueel als in groepsverband aan ouders geboden worden.

De La Salle beschikt over opgeleide en gecertificeerde behandelaars. Daarnaast is de methode toepasbaar in het onder-wijs en in buurtgemeenschappen. De La Salle stemt het aanbod dus af op de vraag.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of wanneer u (zich) wilt of aanmelden voor deze training.

Aanhef*Deel deze pagina op