Dagbehandeling

De dagbehandeling is gericht op jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. De jongeren wonen thuis, gaan overdag naar school of lopen stage en komen aansluitend naar de dagbehandeling van De La Salle.

De aard van de behandeling wordt vormgegeven op basis van de hulpvraag van zowel de jongere als zijn ouders. In een intake- of evaluatiegesprek worden samen afspraken genmaakt die worden vastgelegd in het (eerste) behandelplan en omgezet naar werkdoelen op de behandelgroep.

Ondersteunend aan de dagbehandeling vindt observatie, psychologisch onderzoek en/of therapie plaats.
Overige hulpverlenende instanties, bekend met het gezin, worden in overleg met ouders nauw betrokken bij de behandeling. Halfjaarlijks wordt met alle betrokkenen geëvalueerd. Aan de hand van de bevindingen wordt het behandelplan daar waar gewenst aangepast.

Deel deze pagina op