Begeleid zelfstandig wonen

Deze vorm van hulpverlening is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een tekort aan praktische en sociale vaardigheden.

De hulpverlening die De La Salle deze groep jongeren biedt, richt zich op het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De jongeren hebben uitzicht op een zelfstandige woonplek, al dan niet met ambulante ondersteuning. In de wooneenheid is zeven dagen per week, 24 uur per dag begeleiding beschikbaar.

De individuele begeleiding gebeurt op afspraak tussen de jongere en zijn begeleider en zal in duur en frequentie afnemen gedurende de trainingsperiode.

Deel deze pagina op