24-uurs behandeling

Standaard 2 beschrif foto
Soms is het nodig dat De La Salle tijdelijk de dagelijkse zorg voor een kind van ouders overneemt. Het zijn de ouders die daar zelf om vragen en aangeven ‘het lukt me niet’.

Het gaat daarbij om jongeren van 6 tot 23 jaar met verschillende problemen, variërend van licht verstandelijk beperkt (lvg) tot zeer uiteenlopende gedragsproblemen en psychiatrische problematiek. Voor deze jongeren en hun ouders heeft De La Salle 24-uursbehandeling. We noemen dit residentiële zorg.

De behandeling bestaat uit drie pijlers: volledige dagbesteding (school, stage, werk en vrije tijd), opvoeding (structuur en duidelijkheid) en therapie. Dat alles gebeurt in nauw overleg met de ouders. Gemiddeld zien we dat jongeren zo’n twee tot drie jaar bij ons wonen.

Deel deze pagina op