Welke zorg biedt De La Salle?

De La Salle is een specialistisch behandelinstituut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De leeftijd ligt tussen de 6 en 23 jaar.

De behandeling wordt aan de hand van de hulpvraag en in samenspraak met de jongere bepaald. Hierbij gaan we uit van het principe zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

De behandeling en begeleiding richten zich op de ontwikkeling en ontplooiing van de jongere binnen het gezin en in de samenleving.

Door het versterken van de mogelijkheden van de ouders en hun kind, leren ouders hun kind zelfstandig op te voeden en leren zowel de ouders als de jongere zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen het gezin.

Deel deze pagina op