Werken & Leren

De La Salle is een organisatie waarin de ontwikkeling van de doelgroep, LVB-jongeren, centraal staat. Deze ontwikkeling kan alleen worden gewaarborgd indien we deze jongeren centraal stellen in ons werk.

Van belang daarbij is dat we jongeren zien in hun volledige context en benaderen zoals we zelf benaderd willen worden. Dat betekent dat we naar jongeren luisteren en met jongeren praten. Dat is wat anders dan tegen jongeren praten. Op deze wijze geven we daadwerkelijk betekenis aan jongeren. Met zichtbaar vertrouwen in elke jongere reiken we leerinstrumenten aan waardoor jongeren in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen.

Interesse in een baan, stage- of leerplek bij De La Salle?

Deel deze pagina op