Medezeggenschap

Binnen De La Salle is de medezeggenschap voor medewerkers het werkveld van de ondernemingsraad. Deze bestaat uit 9 leden die worden gekozen door en uit de medewerkers van De La Salle.

De OR heeft een zittingstermijn van 3 jaar. Vanuit de ondernemingsraad worden 2 leden afgevaardigd naar de centrale medezeggenschap medewerkers (CMZM). Dat is de centrale medezeggenschapsraad voor de Koraal. De OR behartigt het collectieve belang van de medewerkers en van de organisatie. Ze heeft een toetsende, signalerende, adviserende en meedenkende rol.

Voor vragen rondom de OR kunt u het contactformulier invullen. Ook zijn de leden van de OR persoonlijk te benaderen.

Uw gegevens

Aanhef*Deel deze pagina op