Missie
De La Salle is er om jongeren met een licht verstandelijke beperking en (zeer) ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen op professionele wijze te behandelen, te adviseren en te ondersteunen.
Lees meer

De behandeling en begeleiding sluiten aan bij de persoonlijke vragen en behoeften van de jongeren en ouders. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de jongere en de ontplooiing van zijn of haar talenten gericht op een waardevol leven en een passende plek in de samenleving.

Om deze missie invulling te geven bieden wij onze jongeren -waar nodig in samenwerking- elke ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. Onze orthopedagogische expertise stellen wij zoveel mogelijk beschikbaar aan andere organisaties die bij onze doelgroep betrokken zijn.

Visie
Of het nu gaat over de jongeren en ouders voor wie we werken, de medewerker waarmee we werken of de organisatie waarvoor we werken; de betrokkenen staan altijd centraal.
Lees meer

Visie op de cliënt

 • we stimuleren de ontwikkeling van talenten van jongeren en hun ouders
 • we nemen jongeren serieus en luisteren naar hun wensen en die van hun ouders
 • we behandelen volgens bewezen effectieve methodieken
 • we bieden niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk
 • we bieden full-service
 • we werken samen met de jeugdigen en hun ouders/verzorgers actief aan hun toekomst, gericht op een verhoging van de kwaliteit van leven

Visie op de medewerker

 • we stimuleren de ontwikkeling van talenten van medewerkers
 • we benoemen en toetsen onze resultaten
 • we investeren in samenwerking, zowel intern als met onze ketenpartners
 • we nemen voldoende tijd voor scholing en bezinning
 • we begeleiden en behandelen planmatig en methodisch en anticiperen op de toekomst van de jongeren
 • we investeren in innovatie en kennisontwikkeling
 • we nemen de regie en anticiperen op de toekomst

Visie op de organisatie

 • we organiseren onze zorg naar klantgroepen en naar regionale of bovenregionale behandeling
 • we bieden continuïteit van behandeling/begeleiding én van zorgverlener
 • we werken multidisciplinair samen
 • we investeren voortdurend in samenwerking zowel intern als extern
 • we werken effectief en efficiënt en kostendekkend
 • we maken optimaal gebruik van ict-mogelijkheden
Kernwaarden
De ontwikkeling van de jongere staat centraal bij De La Salle. De tien kernwaarden van De La Salle zijn dan ook samen met de jongeren opgesteld en vormen de basishouding van iedere werknemer.
Lees meer
 • Luister naar mij
 • Praat met mij en niet tegen mij
 • Neem de tijd voor mij
 • Neem mij serieus
 • Vertrouw mij
 • Laat me het (zoveel mogelijk) zelf doen
 • Leer mij mijzelf te helpen/ontwikkelen
 • Laat mij van betekenis zijn
 • Geloof (in) mij
 • Bouw mee aan mijn toekomst

Jongeren van De La Salle hebben samen met beeldend kunstenaar Tom L'Istelle bedacht hoe ze de tien kernwaarden visueel konden maken. Dit resulteerde in een  sculptuur*. Het trotse figuur symboliseert de jongeren en staat met beide benen stevig op de grond. Ieder voorwerp, dat aan het hoofd of lichaam bevestigd kan worden, staat symbool voor een van de tien kernwaarden. Zo betekent de bril 'neem de tijd voor mij', de mond zegt 'praat met mij', de ladder staat voor 'leer mij mezelf tye ontwikkelen' etc.

* Klik op de foto om die te vergroten.

Deel deze pagina op