Nieuwe inrichting van ondersteunende diensten

24-12-2018
Hoe kunnen we de ondersteuning vanuit de concernondersteunende diensten aan onze medewerkers van het primair proces of aan al onze Koraal-medewerkers zo goed mogelijk regelen? Daar denken we bij Koraal elke dag opnieuw over na. Want hoe beter vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd, des tevredener de klant is over wat wij doen. Vanuit deze gedachte gaat Koraal de ondersteunende diensten op een andere manier inrichten. Honderdvijftig medewerkers van Koraal verdeeld over twaalf verschillende werkgroepen helpen in deze grote professionaliseringsslag.

In het project ‘Interne Dienstverlening’ wordt de visie van Koraal op de ondersteunende diensten nader uitgewerkt. Een aantal doelstellingen is vastgelegd, daarover zo meteen meer. Centraal staat dat Koraal verder wil professionaliseren. Ronald Counet - lid van de stuurgroep Interne Dienstverlening, die het hele proces tot en met het uiteindelijke advies aan de Raad van Bestuur begeleidt - verwijst naar Dick de Koning, directeur van Koraal regio Noord- en Midden-Limburg, om duidelijk te maken waarom. “Dick zegt altijd: ‘ontzorg ons in wat wij doen. Probeer niet te veel regels op ons af te sturen. Help ons om zoveel mogelijk van onze tijd aan de cliënt of leerling te kunnen geven.’ Dat is, heel goed geformuleerd, het onderliggende doel van dit project.”

De Raad van Bestuur kiest voor deze weg. Alle ondersteunende diensten worden daartoe geconcentreerd en onder één centrale aansturing gebracht. Ronald Counet: “Daarmee leggen we het accent op het feit dat wij één Koraal zijn en niet zes regio’s binnen Koraal. Tachtig procent van wat binnen de regio’s gebeurt lijkt op elkaar en twintig procent is uniek. Die tachtig procent willen we meer voor het voetlicht brengen.”

De bewustwording verhogen is een andere doelstelling. De medewerkers in het primaire proces en in de ondersteunende diensten kunnen elkaar beter begrijpen, zodat het minder wij-zij wordt. “Als je over en weer begrip krijgt voor wat je aan het doen bent, kun je elkaar ook beter helpen”, zegt Counet. “Uiteindelijk leidt dat tot een gedragsverandering waarbij we oog hebben voor elkaar en rekening met elkaar houden. En dat leidt weer tot producten die van betere kwaliteit zijn.”

Volledig artikel
Klik hier om het volledig artikel te lezen...

Deel deze pagina op