24-uursbehandeling

Binnen de 24-uursbehandeling verblijft een jongere een aantal dagen per week, of de hele week, op een leefgroep. Vanuit die behandelgroep gaat de jongere naar school, naar het werk of loopt stage.

Soms is het nodig dat De La Salle tijdelijk de dagelijkse zorg voor jou van je ouders overneemt. Het zijn je ouders/verzorgers of jijzelf die daar om vragen en aangeven ‘het lukt me niet’.

De La Salle heeft daarvoor 24-uursbehandeling. Dat betekent dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een professional aanwezig is op de groep waar je verblijft. De behandeling bestaat uit drie belangrijke punten: een vertrouwde omgeving op de groep creëren, een goede dagbesteding (school, stage, werk en vrije tijd) en therapie.

Samen met jou en je ouders/verzorgers maken we een behandelplan. De behandeling wordt aan de hand van de (hulp-)vraag en in samenspraak met jou bepaald. Wij vinden dat die behandeling zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig moet zijn. Er wordt ingezet op jouw ontwikkeling en ontplooiing binnen je gezin en de samenleving.

Ter ondersteuning wordt een maatschappelijk werker ingezet. Deze heeft contact met het hele gezin, maar vooral met ouders. De maatschappelijk werker komt op afspraak, naar behoefte van alle partijen, en kan helpen bij opvoedingsvragen, het samenwerken met het behandelteam, het creëren of versterken van een sociaal netwerk en veel meer. Lees er hier alles over.

Gemiddeld zien we dat jongeren zo’n twee tot drie jaar bij ons verblijven. Daarna gaan ze terug naar huis of bijvoorbeeld naar (belegeleid-) zelfstandig wonen.

Deel deze pagina op