Jeugdzorg
Jeugdzorg
Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.
Lees meer

Soms zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben. Gemeenten zijn sinds 2015 zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Ga naar de website van de Rijksoverheid om de meest actuele informatie rondom de Jeugdwet te raadplegen.

WLZ
WLZ
De Wet langdurige Zorg (WLZ) zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.
Lees meer

Om in aanmerking te komen voor de WLZ wordt een indicatie aangevraagd bij het Cenrtum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vindt daar alle informatie over op de website van het CIZ.

Ga naar de website van de Rijksoverheid om de meest actuele informatie rondom de Wet langdurige (WLZ) te raadplegen.

Op onderstaand schema wordt aangegeven wat er gebeurt na aanmelding bij het CIZ.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/wet-langdurige-zorg-wlz

WMO
WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die sinds 2015 van kracht is, bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Lees meer

Denk bijvoorbeeld aan:

  • begeleiding en dagbesteding,
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten,
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychiatrische stoornis,
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Ga naar de website van de Rijksoverheid om de meest actuele informatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te raadplegen.

In het schema wordt weergegeven wat er gebeurt als iemand zich meldt bij de gemeente:

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

Deel deze pagina op