Leef-, leer- en werkklimaat

Binnen Koraal is er veel aandacht voor het leef- , leer- en werkklimaat op de groep en in de klas. Jessica Vervoort, projectleider Leef-, leer- en werkklimaat Onderzoek & Interventies: “Door het regelmatig ‘meten’ van het klimaat en hierover met jeugdigen en medewerkers in gesprek te gaan, ontstaat er een open leefklimaat waarbinnen veel meer ontwikkelkansen zijn voor jeugdigen.”

Bij De La Salle, P.I. School Hondsberg en De Hondsberg heeft begin dit jaar een grote meting van het leef-, leer- en werkklimaat plaatsgevonden onder de jeugdigen en medewerkers. Deze meting is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Peer van der Helm, lector Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden en Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector Zuyd Hogeschool. Eind dit jaar sluit de Michaëlschool aan en op termijn mogelijk ook locaties van Maashorst, De Vlinder en Gastenhof.

Sleutelfiguren
Van der Helm heeft nog niet zo lang geleden vastgesteld dat het werkklimaat onder medewerkers en het leerklimaat op school van grote invloed zijn op het leefklimaat. “De onderlinge beïnvloeding is sterk”, aldus Jessica. “Groepsbegeleiders en docenten/leerkrachten zijn dé sleutelfiguren in het creëren en behouden van een goed leef-, leer- en werkklimaat.” Dat lijkt een open deur, maar is het niet. “Het is misschien geen ‘rocket science’ - om in de woorden van Peer van der Helm te spreken - maar zijn onderzoek geniet nationaal en internationaal veel belangstelling en aanzien. Tot dusver vond er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar het leefklimaat in de residentiële jeugdzorg plaats. We worden hier met z’n allen behoorlijk wijzer van.”

Fundament
“Het leef-, leer- en werkklimaat op de groepen en in de klassen is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling en groei van jeugdigen”, licht Jessica toe. “Het leef- en leerklimaat zijn het fundament van alles. Een gesloten leefklimaat biedt geen basis voor methodisch werken of individueel maatwerk.” Wanneer het klimaat van een groep of klas te gesloten is, staan wantrouwen en onrust op de voorgrond, ervaren jeugdigen te weinig hulp en aandacht en zijn de onderlinge dynamieken negatief.

In zo’n klimaat neemt probleemgedrag toe vanuit angst, stress en frustratie als gevolg van negatieve interacties. In een open klimaat wordt ondersteuning ervaren, is sprake van vertrouwen, neemt  intrinsieke motivatie toe en staat ontwikkeling centraal. Uit de eerste meting komt naar  voren dat de jeugdigen binnen Koraal het leef- én leerklimaat meer open als gesloten ervaren.

Meer informatie
 
Klik hier om het complete artikel als pdf te downloaden en verder te lezen...

Deel deze pagina op