CL!CT: apps maken jongeren zelfstandiger

Door het gebruik van ondersteunende applicaties worden jongeren van zorginstellingen zelfstandiger en krijgen ze het gevoel dat ze steeds meer eigen regie over hun leven hebben. Ook bereiken deze jongeren, vaak met een complexe achtergrond, sneller hun doelen, participeren ze beter in de maatschappij en dalen de zorgkosten.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project CL!CT – Cliënt en ICT – dat Koraal in 2015 en 2016 in samenwerking met de zorginstellingen XONAR, LEVANTOgroep, Mondriaan, Alterius en de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek heeft uitgevoerd.

Veertig jongeren van verschillende niveaus in de leeftijd van 13 tot 22 jaar namen deel aan de pilot. Gedurende zes maanden gebruikten ze voor hun hulpvragen in de behandeling en begeleiding slimme apps die door Koraal zijn ontwikkeld. Het ging hierbij om de apps ‘Do !t’, ‘Help!MeHelp!You’ en ‘Docs’. Apps die de jongeren op hun smartphone installeerden en die hielpen om dagdagelijkse taken uit te voeren en de jongeren van een passend zorgaanbod te voorzien.

Positieve ervaringen
Hoewel 14 jongeren vroegtijdig uitvielen, omdat de zorg werd beëindigd of omdat CL!CT niet paste bij hun behandelvraag, is het project een groot succes. Uit interviews en metingen onder de deelnemende jongeren en medewerkers blijkt dat CL!CT zeer goed scoort als bijdrage in de tevredenheid over de behandeling, in het bevorderen van zelfstandigheid en in de verlaging van de zorgintensiteit (zie de resultaten in de onderstaande pdf).

“Binnen Koraal waren we al bekend met de succeservaringen van CL!CT”, zegt Ben Van Broeckhoven, eindverantwoordelijke voor dit project. “Koraal is al jaren geleden gaan nadenken over de organisatie van de zorg in de digitale toekomst. Wij hebben het leven van onze cliënten al een stuk eenvoudiger kunnen maken door de inzet van digitale hulpmiddelen. Het is prettig om te zien dat andere zorginstellingen ook zo positief zijn over CL!CT.”

Groei
XONAR is één van de deelnemende zorg-instellingen en is ook zeer te spreken over de bevindingen. Hulpverleenster Nicole van den Boorn: “Jongeren en begeleiders zijn zeer enthousiast over de resultaten. De jongeren hebben het gevoel dat ze zelfstandiger functioneren en dat leidt tot groei. Ze hebben meer regie over hun eigen leven. Het voordeel van de apps is dat voor iedere individuele jongere een programma op maat kan worden gemaakt.

Door het gebruik van de apps hebben ze minder zorgen aan hun hoofd. Het helpt hen te denken aan taken en afspraken en dat geeft rust. Een piepje of pop-up herinnert hen er aan. Begeleiders hoeven de jongeren veel minder op de dagdagelijkse zaken te wijzen, wat een positief effect heeft op de hulpverleningsrelatie. En dat geeft ruimte om meer aan inhoudelijk behandelen toe te komen.“

Focus
Patricia Marcic was uitvoerend projectleider namens Koraal. “Het enthousiasme dat CL!CT onder de deelnemende partijen heeft losgemaakt is groot”, zegt ze. “Jongeren en begeleiders hebben ervaren dat de apps een aanvulling kunnen zijn op de behandeling en zelfs bij momenten de benodigde zorgintensiteit kunnen verlagen. De beschikbare zorgtijd krijgt daardoor een andere focus. Praktische zaken die altijd in het begin van een één-op-één-gesprek moeten worden doorgenomen vallen weg. Hulpverleners kunnen direct beginnen met de behandeling.”

Kennis delen
CL!CT werd in 2014 door een stuurgroep van de deelnemende organisaties in de steigers gezet. Deze partijen droegen ook gezamenlijk de financiering van het project. “Koraal beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om kennis te delen”, zegt Van Broeckhoven. “Door onderlinge samenwerking behalen we winst in de cliëntenzorg. Het is onzinnig om met vijf zorginstellingen vijf keer hetzelfde wiel uit te vinden.”

Meer informatie
 
Klik hier om het complete artikel als pdf te downloaden en verder te lezen...

Deel deze pagina op